Witam Państwa na stronie Kancelarii Podatkowej.

Nazywam się Dorota Stępińska. Posiadam wyższe wykształcenie ekonomiczne o specjalności rachunkowość i finanse. Jestem doradcą podatkowym wpisanym na listę Ministra Finansów w dn. 24.11.1997 roku pod nr 02985. Posiadam także certyfikat Ministra Finansów nr 44505/2010 z dn. 07.07.2010 roku na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych.

W dziedzinie finansów i rachunkowości pracuję od 1989 roku, początkowo na samodzielnych stanowiskach związanych z kadrami, rachubą płac, księgowością, później jako wspólnik spółki cywilnej, świadczącej usługi księgowe i doradztwa podatkowego, a od 2002 roku prowadzę indywidualnie Kancelarię Podatkową.

Przez wiele lat pracy w dziedzinie podatków nabyłam doświadczenie w zakresie obsługi księgowo-podatkowej firm produkcyjnych, handlowych, usługowych o różnych specyfikacjach branżowych i formach prawnych.

Posiadam aktualne ubezpieczenie OC obejmujące czynności doradztwa podatkowego oraz usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych.

Pracuję wspólnie z zespołem specjalistów.

Zapraszamy do współpracy.